(+994 51) 777-50-76 / (+994 12) 525-52-58   office@constantaz.com

  
Radiasiya təhülkəsizliyi

  Эффективное обеспечение радиационной безопасности

  KURSUN MƏZMUNU:

   

  • Radiasiya təhlükəsizliyi problemləri
  • İonlaşdırıcı şüalar və növləri
  • Dozimetriya və radiasiyaya nəzarət cihazları
  • İonlaşdırıcı şüaların bioloji təsiri
  • Radiaktivlik, radiaktiv maddələr, nəqli və saxlanılması
  • Atom reaktorlarının tipləri
  • AES-də qəzalar
  • Hidrogen təhlükəsizliyi problemləri
  • Fövqəladə hallarda radiasiyadan mühafizə qaydaları
  • Normativ sənədlər
  • İonlaşdırıcı şüalanmadan qorunma qaydaları
  • FMV
  •  İmtahan

  Sorğu göndər